2. července 2010

A Companion to Walter Burley

Jeden z velmi významných oxfordských filosofů počátku 14. století Walter Burley je v českém prostředí takřka neznámý - kromě občasné zmínky o spise De vita et moribus philosophorum (který se mu však připisuje patrně neprávem) si nejsem vědom žádného textu o něm, o nějaké studii ani nemluvě.

Je to koneckonců osud celé filosofie 14. stol. - kromě povinného Dunse Scota se pouze ti otrlejší odváží k Vilému Ockhamovi; o stovkách pojednání o logické či přírodně filosofické problematice, které v této době vznikly, se většinou cudně mlčí. (Jedinou výjimkou se zdá být nadějný olomoucký doktorand Miroslav Hanke; jeho diplomová práce Nárys epistemologie u Jana Buridana je obsáhlá a informačně bohatá; jejím jediným problémem je, že Buridana usazuje nikoliv do kontextu filosofů a logiků 14. století, kam patří, ale mezi moderní analytické filosofy.)

Avšak zpátky k Burleymu - ve slavném nizozemském nakladatelství Brill by měla letos vyjít monografie o tomto skvělém logikovi a fyzikovi, který vstupoval do diskusí se svým souputníkem Vilémem Ockhamem o logických tématech (především o pojetí dvou důležitých sémantických vztahů - signifikace a supozice) a který je mimo jiné díky svému pojetí přírodní filosofie a fyziky považován za jednoho z předchůdců tzv. oxfordských kalkulátorů.

Tato monografie (jmenuje se jednoduše A Companion to Walter Burley a jejím editorem je Alessandro D. Conti) - je složena ze studií předních odborníků na filosofii 14. stol. A jelikož není nikde k sehnání její obsah, pokusím se jej rekonstruovat zde - měla by tedy obsahovat tyto texty (odkazy u badatelů a badatelek odkazují na seznam textů jimi publikovaných):
Více jsem na internetu zatím nenašel...

Žádné komentáře:

Okomentovat