27. ledna 2011

Ostravští filosofové pozdního středověku?

V roce 1383 nastoupil k bakalářským zkouškám na artistické fakultě pražské university mezi jinými studenty (mnohdy zvučných i zajímavých jmen) i Jindřich z Ostravy (Henricus de Ostrauia). Stalo se tak za děkanátu Jana Winklera.[1]
Decanatus mag[istri] Joannis Wincleri. Anno Domini 1383. [...] Anno eodem pro examine baccalariandorum, quod solet fieri in 4 Temporibus ante festum nativitatis electi erant 4 m[a]g[ist]ri pro examinatoribus, [...], qui admiserunt infra scriptos secundum talem ordinem: [následuje výčet; celkem asi 35 jmen], [...] Henr[icus] de Ostrauia, [...]. (Liber decanorum, s. 216-218)
O 22 let později zde skládal bakalariát další Ostravan, tentokrát Jan z Ostravy (Joannes de Ostrauia). Tehdy byl děkanem Petr Storch[2] ze Cvikova[3] (Petrus Storch de Czwickaw).
Decanatus mag[istri] Petri Storch. [...] Anno Domini 1405. [...] Anno, quo supra, pro examine baccalariandorum, quod solet fieri in Jejunio, electi fuerunt quatuor m[a]g[ist]ri de quatuor nationibus: [...], et admiserunt infra scriptos secundum ordinem subscriptum: [následuje výčet; celkem asi 20 jmen], [...] Joannes de Ostrauia, [...]. (Liber decanorum, s. 382-384)
Co se s těmito studenty stalo? Bude vytvořena prosopografie nejen pražské právnické, ale i artistické fakulty?


POZNÁMKY:
[1] Jan Winkler byl později - v letech 1388-89 - také rektorem celé univerzity.
[2] Petr Storch je takřka neznámý filosof a theolog z počátku 15. stol. (zemřel v r. 1431), působil v Praze a na nově založené univerzitě v Lipsku. Je autorem etického spisu Summa moralis. (Briggs, 2008: 44-45)
[3] Jedná se o dnešní Cvikov v severních Čechách nebo o dnešní Zwickau v Sasku? Šmahel (2007: 294) uvádí, že patřil k polskému univerzitnímu národu.


LITERATURA:
Liber decanorum facultatis philosophicae Universitatis Pragensis: ab anno Christi 1367 usque ad annum 1585. Praha: Joan. Nep. Gerzabek, 1830.
BRIGGS, Ch. F. Philosophi in Adiutorio Fidei: Pastoral Uses of Pagan Moral Teaching in the Later Middle Ages. LATCH. 2008, roč. 1, s. 31-49. [PDF]
ŠMAHEL, F. The Faculty of Liberal Arts 1348 - 1419. In: TÝŽ. Die Prager Universitat Im Mittelalter / The Charles University in the Middle Ages: Gesammelte Aufsatze / Selected StudiesLeiden: Brill, 2007, s. 213-315. [GB]