15. června 2010

Edituji Wikipedii :)

Ačkoliv mnozí akademikové odsoudili Wikipedii minimálně k blahosklonnému ignorování, přesto jsem se rozhodl, že se vetřu mezi lidi, kteří ji tvoří, a budu do ní občas tak nějak mimochodem zasahovat. Ergo stal jsem se wikipedistou s přezdívkou Scholipeta. Důvodem je mi častý pocit, že zde chybí důležité informace, a také můj obsesivní obdiv k encyklopedismu.

Počítadlo mých editací je zde...

Automaticky generovaný seznam mnou založených článků pak zde (nebo tady i s redirecty).

Do tohoto příspěvku jsem do jisté doby zaznamenával některé své zásadnější příspěvky (i s komentářem). ( (N) značí mnou založený článek.)

 1. Petr z Ailly (23.1.2010) - přidána poznámka k jeho logice. Na mých stránkách je k němu ale mnohem více informací.  :)
 2. Vilém Ockham (24.1.2010) - upraven odstavec s jeho logikou. Další občasné editace mého oblíbeného středověkého logika.
 3. Encyklopedie (24.1.2010) - doplněny antické a středověké encyklopedie.
 4. (N) Boethius z Dácie (28.1.2010)  - založen tento článek.
 5. Ibn Chaldún (12.2.2010)  - kompletně přepracován tento článek. K dokonalosti mu ovšem chybí ještě velmi, velmi mnoho.
 6. (N) Witelo (24.5.2010)  - založen tento článek o jednom z nejvýznamějších optiků 13. stol., který byl původem z Dolního Slezska.
 7. Jan Sacrobosco (25.5.2010)  - větší doplnění tohoto článku o středověkém astronomovi. Poněkud mě zarazilo, když jsem v původní verzi narazil na vyjádření "Velký ohlas si získalo dílo Tractatus de sphaere mundi o ploché zemi a jejím vymezení v prostoru." :) V anglické verzi se přitom píše, že Sacroboscovo dílo je naopak jasným důkazem toho, že názor 19. století, že středověcí lidé považovali Zemi za placatou, je chybný.
 8. (N) Arnold Geulincx (27.5.2010) - založen článek o tomto okasionalistovi a kritikovi tradiční metafyziky ze 17. století. Zatím pouze život, bude třeba doplnit informace o jeho filosofii, časem bych se toho rád zhostil.
 9. Fridrich II. Štaufský (2.6.2010) - doplněny informace k císařovu zoologickému spisku De arte venandi cum avibus.
 10. Isidor ze Sevilly (2.6.2010) - poopravil jsem informace o jeho dalším vlivu. Bylo by také vhodné napsat více o obsahu Etymologií. Něco k Isidorovi je také na mých stránkách.
 11. Petr Damián (11.6.2010)  - větší doplnění - odstavec o jeho theologickým myšlenkách.
 12. Marsilio Ficino (12.6.2010)  - doplněna jeho díla.
 13. (N) Vilém z Moerbeke (13.6.2010)  - založen článek o tomto středověkém překladateli, vypsána díla, která přeložil; především podle The Cambridge History of Medieval Philosophy.
 14. Gerard z Cremony (15.6.2010) - doplněny informace k jeho počinům na poli překládání Aristotela do latiny. 
 15. (N) Alfred ze Sareshelu (18.6.2010) - založen tento článek o středověkém učenci. Bude třeba doplnit další informace, ale těch je ve všech mi dostupných zdrojích docela málo.
 16. (N) Philotheus Boehner (21.6.2010) - založen článek o františkánském historikovi filosofie a jednom z prvních historiků středověké logiky.
 17. (N) Schola medica salernitana (24.6.2010) - pokus o přehledovější článek o slavné středověké salernské lékařské škole. Zatím poněkud pahýlovitý. Bude třeba dodělat hromadu článků okolo (o Konstantinu Afričanovi, Trotule ze Salerna, arabských lekařích etc. etc.).
 18. Codex gigas (24.6.2010) - když jsem psal výše uvedené heslo, ke svému překvapení jsem vygůglil, že tzv. "Ďáblova bible" obsahuje i nějaké texty salernské školy. Na stránkách švédské Národní knihovny (kde dnes kodex přebývá od doby, kdy si ho Švédové za třicetileté války přivlastnili) je také docela dost pěkně zpracovaných informací o kodexu - úsměvné je, že plnohodnotná anglická verze obsahuje mnoho informací, které jsou českým uživatelům pro jistotu zamlčeny (např. právě to, že text obsahuje lékařské spisy).
 19. (N) Magister regens (28.6.2010) - překlad článečku z anglické wikipedie; článek o středověkém akademickém titulu.
 20. (N) Richard Campsall (28.6.2010) - článek o oxfordském theologovi, filosofovi a logikovi 14. stol. Na wikipedii existuje ze všech jazykových variant pouze anglická verze; můj článek je však delší a obsahuje více informací... :) (Možná až příliš na to, že Campsall byl vlastně relativně nevýznamný).
 21.  (N) The Cambridge History of Later Medieval Philosophy (8.7.2010) - obsáhlejší článek o mé oblíbené monografii o středověké filosofii. Prohledal jsem různé významnější jazykové verze, ale zdá se mi, že tento článek je jedinečný a ani v anglické mutaci Wikipedie nemá obdobu. ;)
 22.  (N) Milan Mráz (19. 3. 2011) - nový článek po zhruba tři čtvrtě roční odmlce. Před pár dny jsem se dozvěděl, že v prosinci umřel historik Milan Mráz, a usoudil jsem, že by bylo vhodné napsat o něm krátký článek na Wikipedie. Většinu z něj tvoří bibliografie.