4. listopadu 2018

Nové časopisy (2018/11)

Poslední číslo Bulletin de Philosophie Médiévale (2017/59) obsahuje články o Averroových komentářích k Etice a Metafyzice v několika středověkých jazykových verzích; o vlivu Elucidaria Honoria z Autunu na úvod do studia astrologických disciplín od Michaela Scota; o užití avicennovské psychologie (a tzv. aestimatio) ve výkladu fungování talismanů u Fakhr al-Dína al-Rázího, dva články o Eckhartovi (o vnitřních odkazech v rámci jeho děl a objevu nového rukopisu jeho vernakulárních textů); rovněž článek o židovském averroistovi Josefovi Ibn Caspim; problematice snů u kazatele Iacopa Passavantiho a studii o Kusánského teorii vnímání (který hájí to, čemu se dnes říká kognitivní penetrace, tj. vliv racionálních schopností na smyslové vnímání). Dále je zde inventář středověkých komentářů k pseudo-aristotelskému spisu Physiognomica a článek o chilském františkánském metafyzikovi přelomu 17. a 18. stol, Juanovi de Fuica.

Aktuální číslo Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales (2018/1) přináší články o interpretaci myšlení raného Augustina; o vlivu Grossetesteho na Geoffreyho z Aspallu; o komentáři k Liber de causis připisovaném Adamovi z Buckfieldu a otázce vlivu Rogera Bacona na něj; Auriolově teorii poznání (resp. ontologii jeho komponent); či edici kvestie cisterciáka Petra Ceffonse o Boží jednoduchosti, která obsahuje diskuse o soudobé terministické logice či názorech autorů jako Řehoř z Rimini nebo Mikuláš Oresme. Číslo dále obsahuje několik článků k poctě kolínského prof. Andrease Speera, a to o dvojité neznalosti v platónské tradici, vztahu moudrosti a filosofie u Maxima Vyznavače, anonymním holandském traktátu Sub umbra illius (který představuje další ohlas Eckharta ve vernakulárních jazycích) a o epistemologii v komentáři k Proklovi od Bertholda z Moosburgu.

Poslední číslo Studií Neoaristotelica (2018/1) přináší zpochybnění teze o tom, že 15. stol. představuje v dějinách scholastické filosofie úpadek (a navrhuje, že tehdy došlo pouze k přenosu důrazu z teoretické filosofie na praktickou), a článek o Mastriho a Bellutových disputacích k De anima.

Články relevantní pro středověkou filosofii se také vyskytují v několika posledních číslech českých Studií theologica – např. o teorii pravdy u Waltera Burleyho (2017/2); o ctnosti podle Viléma Ockhama (2017/3); o pojetí aktivního a kontemplativního života u Bernarda z Clairvaux (2017/4); o řádu lásky u Bonaventury a o astronomických dopisech Gerberta z Aurillacu (papeže Sivestra II.) (2018/1) a dispenzaci přirozeného zákona u Tomáše Akvinského (2018/2).

V posledních číslech slovenského časopisu Filozofia vyšel slovenský překlad Akvinského kvestie I.82 (o vůli) ze Sumy theologické (2018/3); o vztahu rozumu a víry ve středověké filosofii (2018/4) a článek o Anselmově dialogu De grammatico (2018/7).

V posledním čísle časopisu Pro-Fil (2018/1pak nalezneme článek o pantheismu v renesančním myšlení a Anthonym Collinsovi v kontextu raného britského osvícenství.

Žádné komentáře:

Okomentovat