16. září 2018

Nové časopisy (2018/9)

Po letní pauze opět upozornění na několik nových čísel medievistických časopisů.

S mírným zpožděním připomínám Cahiers de l'Institut du Moyen-Âge Grec et Latin (2017/86), který přináší např. studii o pařížkých a kolínských komentářích k Topikám; textový korpus k otázce, zda je osvojení si jazyka závislé na sluchu, zkompilovaný ze středověkých komentářů k De anima, De sensu et sensato a De animalibus; dále edice anonymních komentářů k Parva naturalia; několika kvestií o rozumovém sebepoznání z komentáře k De anima Johna Dinsdalea; edici staroslověnského překladu tzv. Irmologia, studii z byzantské musikologie a nekrolog N. H. G. Pedersena.

Nové číslo Archives d'Histoire Doctrinale et Littéraire du Moyen Âge (2017/84) přináší rozsáhlý článek o Oresmeho kvestiích k Aristotelově Meteorologii, stať o vlivu tzv. kolínské školy (od Alberta Velikého po Bertholda z Moosburgu) na Kusánského; rovněž edice jednoho kázání Richarda ze Sv. Viktora, lékařského spisku Practica fratris, či textu o genealogii alchymie. Dále zde najdeme analýzu a edici kvestie Štěpána Pálče De esse aeterno o první příčině a jejím vztahu ke stvořenému světu.

Loňský ročník Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale (2017/28) obsahuje množství článků o Avicennových textech, jejich středověkých latinských překladech a jejich čtenářích. Od Logiky po Meteorologii, od Dominika Gundissalina po Alfréda ze Sareshelu. Celý svazek je navíc volně dostupný online; doufejme, že se to stane standardem i pro další ročníky.