17. října 2010

Konference o dějinách a filosofii medicíny

Dne 5. listopadu letošního roku se bude na Fakultě humanitních studií University Karlovy konat konference s názvem "Medicína jakožto mathesis singularismathesis universalis – Od Hippokrata po současnost" (pozvánka zde). Výsledkem konference by měl být sborník, který vyjde v roce 2011.


Konferenci pořádají dva badatelé - Sylva Fischerová (ÚŘLS FF UK) a Hynek Bartoš (FHS UK) - kteří se orientují především na dějiny antické medicíny a připravují (spolu s dalšími autory, např. Jaroslavem Danešem [FF UHK; FÚ AV ČR]) také překlady základních spisů antického Corpus hippocraticum (ty by měly vyjít jako jeden svazek v nakladatelství OIKOYMENH v r. 2011). Na interdisciplinární zkoumání hippokratovské medicíny také udělila Grantová agentura 2 granty: Corpus Hippocraticum a jeho význam pro dnešní vědy o člověku (GAČR 401/06/0647; 2006-2008; hl. řešitel S. Fischerová) a Corpus Hippocraticum ve světle současných věd o člověku (GAČR 401/09/0767; 2009-2012; hl. řešitel H. Bartoš), při čemž výsledkem druhého by měl být druhý svazek překladů hippokratovských spisků.


EDIT (28.1.2011): Stručné seznámení se záměrem a obsahem konference a seznam příspěvků na ní uvedených je zde.

3. října 2010

Konference apod.

Brněnský filosof Marek Picha kromě svého vlastního blogu spravuje mimoto také posterous s názvem Filozofie - pozvánky, fotografie, texty, odkazy, kde lze nalézt především praktické odkazy - na informace k aktuálně konaným konferencím, upozornění na nově vyšlá čísla filosofických periodik a jako bonus občas nějaký ten filosofický vtip. Prostě kvalita. :)