21. června 2011

Intentionality, Cognition and Mental Representation in Medieval Philosophy

Jeden ze slavných historiků středověké filosofie (zvláště logiky a metafyziky), Gyula Klima (Fordham University; www) edituje sborník studií o středověké filosofii mysli, který je v těchto dnech v tisku v univerzitním nakladatelství Fordhamské univerzity.
Současný výzkum na poli (zvláště pozdně) středověkých filosofických textů ukazuje, že středověcí myslitelé byli mimo jiné také zaujati epistemologií; ačkoliv tradiční obraz je takový, že středověk se zaobíral zvláště metafyzikou, kdežto k tzv. epistemologickému obratu došlo až s Descartem, tedy v novověku. Mezi medievalisty se jedná o relativně nový směr výzkumu, který se ovšem rychle rozvíjí; zvláště v anglosaském světě, kde využívá dědictví postanalytické filosofie mysli.
Za jednoho z čelních představitelů tohoto bádání lze považovat Henrika Lagerlunda (University of Western Ontario; www), který v současné době připravuje monografii Intentionality and Skepticism in the Aristotelian Tradition (viz její obsah). Jmenovaný badatel je také editorem dvou sborníků věnovaných uvedenému tématu - Forming the Mind. Essays on the Internal Senses and the Mind Body Problem from Avicenna to Medical Enlightenment (Lagerlund, 2007a) a Representation and Objects of Thought in Medieval Philosophy‎ (Lagerlund, 2007b). (Oba sborníky vyšly v ediční řadě Studies in the History of Philosophy of Mind, kterou vydává nakladatelství Springer.) Vhodná je také přehledová studie téhož autora (Lagerlund, 2011).
Ovšem zpátky k připravovanému Klimovu sborníku - bude mít název Intentionality, Cognition and Mental Representation in Medieval Philosophy. Hledáním na internetu lze odhadnout jeho přibližný obsah:

 • BROWER-TOLAND, Susan - How Chatton Changed Ockham's Mind: William Ockham and Walter Chatton on Objects and Acts of Judgment [také zde]
 • FRIEDMAN, RUSSELL - Peter Auriol versus Durand of St. Pour cain on Intellectual Cognition [zde]
 • GRELLARD, Christophe - The Nature of Intentional Objects in Nicholas of Autrecourt’s Theory of Knowledge [zde]
 • KING, PeterThinking about Things: Singular Thought in the Middle Ages [zde]
 • LAGERLUND, HenrikSingular Terms and Vague Concepts in Late Medieval Mental Language Theory or the Decline and Fall of Mental Language [zde]
 • MEIER-OESER, StephanThe Intersubjective Sameness of Mental Concepts in Late Scholastic Thought (and some Aspects of its Historical Aftermath) [také zde, nebo zde]
 • PANACCIO, Claude - Ockham’s Externalism [zde]
 • PICKAVÉ, Martin - Causality and Cognition: An Interpretation of Henry of Ghent's Quodlibet V, q. 14
 • PINI, Giorgio - Two Models of Thinking: Thomas Aquinas and John Duns Scotus [zde]
Myšlenka vydat tento sborník byla živá již v r. 2004. Tehdy ve čtvrtém svazku Proceedings of the Society for Medieval Logic and Metaphysics, jehož editorem je také Klima byly uveřejněny některé studie s tím, že se jedná o zárodek budoucího sborníku Intentionality, Cognition and Mental Representation in Medieval Philosophy (Klima, 2004: 2). Proceedings pak obsahují tyto studie:
 • BROWER-TOLAND, Susan - Against Ockham? Walter Chatton on Objects of Propositional
 • HOCHSCHILD, Joshua P. - Does Mental Language Imply Mental Representationalism? The Case of Aquinas’s Verbum Mentis
 • KLIMA, Gyula - The Demonic Temptations of Medieval Nominalism: Mental Representation and "Demon Skepticism"
 • KLIMA, Gyula - Tradition and Innovation in Medieval Theories of Mental Representation
 • LAGERLUND, HenrikVague Concepts and Singular Terms in a Buridanian Language of Thought Tradition
 • PANACCIO, Claude - Concepts as Similitudes in William of Ockham’s Nominalism
 • PLUTA, OlafMental Representation in Animals and Humans – Some Late-Medieval Discussions

EDIT (3.7.2011): Včera se na Stanford Encyclopedia of Philosophy objevila nová verze článku o Vilému Ockhamovi. Dosud byl jeho autorem Paul Vincent Spade, nyní se přidal jako spoluautor jiný slavný znalec Ockhama, Claude Panaccio. Ten do bibliografie přidal svůj výše uvedený článek (Ockham’s Externalism) a hlavně doplnil datum publikování celého sborníku - 2012. Je tedy pravděpodobné, že sborník Intentionality, Cognition and Mental Representation in Medieval Philosophy vyjde příští rok...
EDIT (31.8.2011): Objevil jsem, že na Klimových stránkách (případně jinde na internetu) jsou ke stažení pracovní verze jednotlivých článků. Doplnil jsem tedy odkazy výše.

LITERATURA
KLIMA, G. (ed.). Proceedings of the Society for Medieval Logic and Metaphysics, vol. IV. 2004. [PDF]
LAGERLUND, H. (ed.). Forming the Mind. Essays on the Internal Senses and the Mind Body Problem from Avicenna to Medical Enlightenment. Dordrecht: Springer, 2007. (= 2007a)
LAGERLUND, H. (ed.). Representation and Objects of Thought in Medieval PhilosophyHampshire - Burlington: Ashgate Publishing Company, 2007. (= 2007b)
LAGERLUND, H. Mental Representation in Medieval Philosophy. In: ZALTA, E. N. (ed.). The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2011 Edition). 2011. [URL]

Žádné komentáře:

Okomentovat