30. ledna 2010

Zajímavé české rukopisy ze 14. a 15. stol.

Manuscriptorium (digitalizované kopie manuskriptů jsou dostupné bez omezení přes LAP) ukazuje, že v českých zemích v pozdním středověku kolovalo mnoho velmi zajímavých rukopisů. (Sem píšu povšechné poznámky, aby se mi příště lépe hledalo.) Následuje seznam autorů, kteří byli v uvedené době dostupní, roztříděný podle oborů:

LOGIKA:
  • Albert Saský (Albertus de Saxonia)
  • Jan Buridan (Johannes Buridanus)
  • Jan Holandský (Johannes Hollandrinus)
  • Marsilius z Inghenu (Marsilius de Inghen)
  • Richard Billingham 
  • Richard Ferrybridge
V českých zemích byla tedy známa i anglická logika (to na východoevropských universitách nebylo vůbec běžné), přirozeně nominalismus (ne Ockhamův, ale Buridanův - kopie jeho obří Summulae de Dialectica byla v pořízena někdy mezi lety 1380-1400 v cisterciáckém klášteře v Oseku).

ASTRONOMIE:
  • Al-Súfi - Catalogus stellarum fixarum (obsažen v nádherně iluminovaném rukopise, nákresy souhvězdí apod.)
  • Hyginus - Poeticon astronomicon (= De astronomia, kterak je v CLCLT-7)
  • Jan z Holywoodu (Johannes de Sacro Bosco) - Sphaera mundi

Žádné komentáře:

Okomentovat