4. ledna 2010

Oslovská sofismata

"Existuje malé pojednání, připisované Vilému Heytesburymu, nazývané Oslovská sofismata (Sophismata asinina), které začíná tvrzením, že ty jsi osel. Právě do takových věcí s radostí rýpali renesanční humanisté. (Poznamenejme, že název díla má jak v češtině, tak v latině dvojí význam. Může to znamenat "Velmi hloupá sofismata", ale také - docela neutrálně - "Sofismata o oslech"; právě o tomto spis je.) Objevily se jisté pochybnosti o autenticitě tohoto díla, nicméně Fabienne Pironet, která se tímto zabývala, došla k závěru, že dílo je opravdu od Heytesburyho."

SPADE, P. V. Thoughts, Words and Things: An Introduction to Late Mediaeval Logic and Semantic Theory. 2007,  s. 58, p. 33.

Žádné komentáře:

Okomentovat