4. srpna 2011

Sympozium Continuity and Innovation in Medieval and Modern Philosophy of Knowledge, Mind and Language

V pátek 28. října 2011 se bude v Londýně konat jednodenní sympozium Continuity and Innovation in Medieval and Modern Philosophy of Knowledge, Mind and Language, na kterém zazní příspěvky hledající témata společná středověké a raně novověké filosofii. Není to nic neobvyklého - podobné snahy jsou v posledních letech stále častější (sám jsem se o nich zmiňoval zde, zde a zde); zdá se, že v oblastech filosofie jazyka, filosofie mysli a epistemologie mají středověká a novověká filosofie společného více, než se dosud zdálo.
Na sympoziu vystoupí jako hlavní řečníci tři badatelé, kteří se problematikou dlouhodobě a úspěšně zabývají:
  • Martin Lenz (Humboldtova univerzita, Berlín) se zabývá Ockhamem a Lockem, problematikou mentálního jazyka ve středověké a novověké filosofii. Na sympoziu přednese příspěvek Essences and Signification: Medieval Heritage and Innovation in Locke's Philosophy of Language.
  • Robert Pasnau (University of Colorado) se zabývá Akvinského epistemologií a jejími středověkými kritiky (zvlášť Petr Olivi a Ockham) a v poslední době také společnými tématy středověké a novověké metafyziky. Je editorem nové cambridžské monografie o středověké filosofii The Cambridge History of Medieval Philosophy. Bude přednášet na téma Epistemic Divisions of Labor: Who Should Know, Who Should Believe, and Who Should be Left in the Dark, with special reference to Aquinas, Locke and Averroes.
  • Dominik Perler (Humboldtova univerzita, Berlín) se zabývá především středověkými formami epistemologické skepse. Jeho příspěvek má název What Are Mental Faculties? A Debate in Late Medieval and Early Modern Philosophy, looking especially at Olivi, Ockham, Descartes and Malebranche.

Žádné komentáře:

Okomentovat